Jaume Roig

Darrere L'Espill - Llibre sobre Jaume Roig i el seu entorn familiar