CARCASSA FAMILIAR

En 1435, en ocasió de l'inici del seu enlairament professional, va casar amb una jove anomenada Isabel Pellicer, nascuda a mitjans de la segona dècada del quatre-cents, i, per tant, una miqueta menor d'edat que Roig. Es tractava de la filla d'un prestigiós empresari, que li deien Francesc Pellicer, a qui el pare del metge coneixia des de feia anys, tal com es fa conèixer a les pàgines del treball. La connexió amb la família Pellicer, va ser, amb el seu vincle amb els Bou, els pilars sobre els quals es va edificar, en bona mesura, la fama i notorietat que va aconseguir Jaume Roig en l'aspecte social, és a dir, més enllà de la seua professió . Va ser el seu cunyat, Antoni Pellicer, qui, després de la mort del pare, quedà al capdavant de la família. Hàbil als negocis, i destre en la política, Antoni Pellicer, cunyat del metge, va estar un dels millors exemples del patriciat valencià medieval. Eixa família política del metge, compta entre les pàgines dels Apunts, amb inèdites aportacions documentals que permeten conèixer amb més profunditat la integració de Jaume Roig en l'engranatge dels llinatges ciutadans que controlaven i dirigien la Ciutat de València al segle XV.


Amb Isabel Pellicer, el metge tingué, almenys, sis fills: Lluís -que morí jove-, Jaume Honorat, Joana, Violant, Elionor, Gaspar Jeroni, i Joan Baptiste. Isabel Pellicer, però, va morir a l'entorn dels 45 anys, al 1459, coincidint amb la mort de l'estimada cosina germana de Roig i del seu marit, Guerau Bou, quan una nefasta epidèmia assolà la Ciutat de València. La carcassa familiar de Jaume Roig, com es posa en relleu en les pàgines, resultà clau en la seua projecció. La propera relació que Jaume Roig tingué amb la seua família política -Pellicer-, se sumà a l’íntim vincle que l'unia amb la seua família materna -Pérez-, que el portà a establir una connexió continuada i profunda amb els Bou, i per derivació, amb tot el seu univers relacional d'influències polítiques i socials.