Guerau Bou, l'espòs d'Úrsula Pérez, la primera germana de Jaume Roig, pertanyia a l'acabalada família Bou, una nissaga de mercaders que es trobava en aquells anys, en ple desenvolupament de la tercera generació d'èxit empresarial. L'avi de Guerau, va ser un singular empresari que li deien Pere Bou. Nascut entre els anys vint i trenta del segle XIV, apareix en els protocols notarials i resta de documentació arxivística valenciana durant les dècades compreses entre els anys seixanta i vuitanta, com un especier o bé, com un apotecari. Però l’especier, fundador del que es va conèixer com Hospital d'En Bou, esdevingué a finals del segle XIV un mercader acabalat, un home veritablement ric. Els seus fills Joan i Guerau Bou, la segona generació, ampliaren els negocis i inversions, convertint el seu conglomerat d'activitats econòmiques en una autèntica empresa multinacional. Els dos germans d’eixa segona generació, són els caps de les dos ramificacions familiars posteriors: la ciutadana, encapçalada per Joan, i la militar, representada per Guerau, que es va convertir en cavaller i Senyor d'Alginet. Els Apunts, contenen una reconstrucció completa, i per primera vegada, de la carcassa familiar de la família Bou, en ambdós branques, resolent així nombroses confusions d'identitats que figuren en estudis actuals. Així mateix, es ret compte d'episodis conflictius, fins ara inèdits, i que esquerdaren la unitat familiar durant dècades. En les seues pàgines, es posa la lupa en la branca ciutadana, a la qual pertanyia Guerau Bou -d'igual nom que el seu oncle militar-, l'espòs d'Úrsula Pérez, pare de Baltasar Bou, a qui va dirigit "Espill", i que va esdevenir Senyor de Callosa. Tant Guerau Bou, com la seua dona Úrsula, van morir el 1459, amb tot just sis mesos de diferència.